علی(ع) و کرامت انسانی

در رکاب خلیفه
علی(علیه‏السلام) هنگامی که به سوی کوفه می‏آمد، وارد شهر انبار شد که‏ مردمش ایرانی بودند. کدخدایان و کشاورزان ایرانی خرسند بودند که خلیفه محبوبشان از شهر آن ها عبور می‏کند، به استقبالش شتافتند، هنگامی که مرکب علی به راه افتاد، آن ها در جلو مرکب علی(ع) شروع به دویدن کردند. امیرالمؤمنین آن ها را طلبید و پرسید: 'چرا می‏دوید، این چه کاری است که می‏کنید؟!'.
آن ها گفتند: این یک نوعی احترام است که ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام‏ خود می‏کنیم. این سنت و یک نوع ادبی است که در میان ما معمول‏ بوده است.
حضرت فرمودند: 'این کار شما را در دنیا به رنج می‏اندازد، و در آخرت به شقاوت‏ می‏کشاند. همیشه از این گونه کارها که شما را پست و خوار می‏کند خودداری‏ کنید. به علاوه این کارها چه فایده‏ای به حال آن افراد دارد؟

/ 0 نظر / 17 بازدید