يا قدس

با سلام

      امروز روز قدس است روز بيت المقدس روز وحدت واقعي مسلمين بي هيچ توافقنامه اي بين  دولتهايي كه تنها نام اسلام را يدك ميكشندبل يگانگي و همدلي بين مسلماناني است كه با تمام وجود وحدت مسلمانان را ميجويند و از نفاق و دورويي دولتهايشان برائت. روز قدس روز يتيمان اسلام است روز دست ياري به سوي برادران.

 شايد هم يك همچين روزي آن روز موعود باشد ... شايد اين جمعه بيايدشايد...                    

قدس عزيز نماد دين و دينداري در تمام آيينهاي الهي است .اول قبله مسلمين - محل معراج رسول خدا-عبادتگاه مريم مقدس وبسياري از پيامبران الهي... تصور كن كه چه جايگاه رفيعي دارد اين مسجد كه خود حق تعالي فرمود :

 بسم الله الرحمن الرحيم  سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجدالحرام الي المسجد الاقصي الذي باركنا حوله...

 و ما نيز بركت را در اين روز از قدس و حولش از فلسطين ميجوييم با نشان دادن پشتيباني خود از مسلمانان هركجا كه باشند فارغ از مرزهاي قراردادي و با انزجار و اعلام دشمني با همه شياطين جن وانس كه سركرده فعلي آن در جهان امروز اسراييل غاصب است

... و خبري آمد خبري خواهد شد 

 يا مهدي همه ما چشم انتظار توييم كه هرقدمي براي اسلام بي عشق تو وپدران پاكت و جده گراميت ابتر است و اين راز سرگشتگي و فلاكت يك ميليارد واندي مسلمان است كه جگر گوشه سرزمينهاي اسلامي را نميتوانند از چنگال شش ميليون صهيونيست خارج نمايند .  

و ما اميدواريم چرا كه وعده تخلف ناپذير حق ميفرمايد :

 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون

و اين كريمه كه : 

 ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين

/ 2 نظر / 12 بازدید
آرش

سلام معذرت که دير سر زدم هميشه مطالبت به روز عالی اند. پس بيشتر سعی کن.