پس از قدر

با سلام

ليالي مبارك قد رآمد و رفت .انشاالله از فرصتها استفاده كرده باشيم و روسياهي به زغال نمانده باشد !و بعد از اين سه شب ناپرهيزي دوباره  فهم في غفلتهم يعمهون نباشيم .

مسلمانان مسلمانان مسلماني زسر گيريد

كه كفر از شرم يار من مسلمان وار مي آيد

 شايد بسياري از ما از گذشته و حال و فعالييتهاي فرقه ضاله و استعماري بهاييت خبر نداشته باشيم . فرقه اي كه ام القراي آن شهر حيفا يا بقول خودشان بيت العدل حيفا در فلسطين اشغالي! است . شايد ندانيم كه بخش زيادي از مفاسد اجتماعي و اقتصادي( نظير ماجراي اعزام دختران ايراني به شيخ نشين هاي خليج فارس ) ساخته و پرداخته همين منحرفين از دين مبين اسلام است. براي مطالعه بيشتر در اين مورد به صفحات زير مراجعه و آن را به ديگران نيز توصيه نماييد :

http://bahae.blogfa.com

http://www.bahaeeat.blogfa.com

http://www.rahpouyan.com/article/showsub.asp?sid=239

با استفاده از دستورالعملهاي ناب اين صفحه ميتوانيد بصورت خود آموز ادعاي پيامبري !كنيد.

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

/ 2 نظر / 8 بازدید
آرش

سلام محمد جان خيلی پست به جايی نوشتی.در ضمن لينکهای جالبی هم معرفی کردی . خيلی سخته اما مثل اينکه بايد مدتها بگذره تا اين قوم خاموش از خواب غفلت بيدار شه کاش بشه. مرسی سر زدی باز هم منتظرتم

صدای فاصله ها

قدس ، مرد جنگ مي‌خواهد و مرد جنگ نيز کربلايي است و کربلايي ، مرد ميدان عشق است و از سختيها و مشقات و سر باختن‌ها و جان‌ دادن‌ها نمي‌هراسد . به روزم و منتظر قدوم سبزتان ......