سرویس سیاسی جهان-این همه روز در سال برای اعلام تجمع. اصلا چرا ۲۲ بهمن شیخ و میر تصمیم به تجمع نگرفتند؟ سئوال سختی نیست. برای شیخ و میر مگر چند نفر مانده است که به خیابان ها بیاورند؟ مگر کسانی که تا دیروز شعار می دادند نه غزه نه لبنان چه تحولی برایشان پیش آمده که یکباره یاد ملت مصر افتادند؟
از آنجایی که سبزها بیشمارند و جمعیت میلیونی بهایی ها و سلطنت طلبها و منافقین در صف این بیشمارها هستند و نمی شود به بهانه ی ملت مصر و تونس آنها را به خیابان ها آورد پس باید چه روزی را برای آورردن آنها انتخاب کرد؟

باید به این حسن انتخاب شیخ و میر تبریک گفت!!! روز ولنتاین! روز اعتراض به نظام!شما رسانه اید با دستبند سبز و عروسک قرمز در کافی شاپ ها به نظام اعتراض کنید.
اما این نیز افاقه نکرد. شیخ و میر اسرائیلی که می دانستند یار و طرفداری ندارند، تصمیم داشتند از روز ولنتاین و روابط جنسی و شهوانی یه عده لاابالی استفاده کنند و راه را برای منافقین به داخل کشور باز کنند که این نیز افاده نکرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید