/ 1 نظر / 8 بازدید

سلام ، خسته نباشید ! ما پزشکان نیز چنان سایر انسانها فاقد درد نیستیم . یک دکتر دلسوز درد بیمارش را نیز بدوش دارد. وظیفه یک دکتر احساس مسئولیت در قبال بیمار و خانواده اش می باشد . البته حل گرفتاریهای مالی بیماران مربوط به نهاد هایی خاص میباشد .لیکن ما امیدواریم پزشکان نسبت به بیماران تهیدست دارای انعطاف ، بخشندگی و همکاری بیشتری باشند. شکوفه های لبخند بر لبانتان شکوفا باد. با احترام تورکمن مدیکال www.turkmenmedical.persianblog.ir